Senat RP
Bezpieczeństwo infrastruktury drogowej - nowelizacja uchwalona
Legislacja

Bezpieczeństwo infrastruktury drogowej - nowelizacja uchwalona

12 lipca 2022

W minionym tygodniu, w trakcie 58. posiedzenia Sejmu RP posłowie uchwalili ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Akt dotyczy dostosowania polskiego prawa do unijnej dyrektywy dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.

Senatorowie w sprawie CEPiK
Legislacja

Senatorowie w sprawie CEPiK

14 kwietnia 2022

Senat RP pracował nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych, w tym Centralnej Ewidencji Kierowców. 12 kwietnia uchwalono 8 poprawek do projektu poselskiego, którego celem jest przyśpieszenie budowy ewidencji.

Pomóżmy im, to nasz obowiązek - apeluje Krzysztof Kwiatkowski. 100% senatorów ZA!
Legislacja

Pomóżmy im, to nasz obowiązek - apeluje Krzysztof Kwiatkowski. 100% senatorów ZA!

17 lutego 2022

W Senacie RP zakończono procedowanie inicjatywy senackiej - projektu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Izba przyjęła projekt i zdecydowała o jego wniesieniu do Sejmu. W głosowaniu udział wzięło 99 senatorów ZA głosowało (sic!) …99 senatorów.

Pierwsze czytanie ustawy wspierającej ofiary przestępstw wypadków drogowych
Legislacja

Pierwsze czytanie ustawy wspierającej ofiary przestępstw wypadków drogowych

11 lutego 2022

W dniu wczorajszym (10.2) odbyło się połączone posiedzenie senackich komisji: Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 115), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 153), Komisji Ustawodawczej (nr 215). Proceduralnie – porządek obrad obejmował pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

- Bo nam zależy - deklaruje senator Krzysztof Kwiatkowski
Rozmowy

- Bo nam zależy - deklaruje senator Krzysztof Kwiatkowski

11 lutego 2022

Senator Krzysztof Kwiatkowski w rozmowie z redakcją tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS mówi o inicjatywie legislacyjnej proponującej rozwiązania prawne stanowiące wsparcie dla ofiar przestępstw wypadków drogowych oraz ich osób najbliższych. To rozmowa poprzedzająca zaplanowane na 10 lutego br. pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 

Poprawa sytuacji ofiar wypadków drogowych - opinie
Ekspert wyjaśnia

Poprawa sytuacji ofiar wypadków drogowych - opinie

2 lutego 2022

W Senacie trwają prace nad inicjatywą ustawodawczą - projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Projekt otrzymał pozytywne opinie: Naczelnej Rady Adwokackiej, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Polskiego Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Maciej Wroński. Pakiet Mobilności wrócił do Sejmu
Rozmowy

Maciej Wroński. Pakiet Mobilności wrócił do Sejmu

26 stycznia 2022

Sejm przystąpił do rozpatrywania senackich poprawek zgłoszonych do wdrażającej Pakiet Mobilności ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw. O kolejnym etapie procedowania mówi Maciej Wroński, prawnik, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka.

Nowelizacja o transporcie i innych ustaw wraca do izby niższej
Legislacja

Nowelizacja o transporcie i innych ustaw wraca do izby niższej

13 stycznia 2022

W dniu wczorajszym 12 stycznia 2022 r. Senat wznowił obrady. Porządek posiedzenia przewidywał m. inn. debatę nad ustawą o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw. 

Inicjatywa ustawodawcza dla poprawy sytuacji poszkodowanych w wypadkach
Legislacja

Inicjatywa ustawodawcza dla poprawy sytuacji poszkodowanych w wypadkach

11 stycznia 2022

Senacka Komisja Ustawodawcza pracowała nad propozycją inicjatywy, której celem ma być poprawa sytuacji poszkodowanych w wypadkach drogowych. W przygotowanym projekcie zaproponowano nowelizację ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Senatorowie jednogłośnie postanowili inicjatywę podjąć. Sprawozdawcą będzie Krzysztof Kwiatkowski.

Ustawa wdrażająca Pakiet mobilności w senackiej Komisji Infrastruktury
Legislacja

Ustawa wdrażająca Pakiet mobilności w senackiej Komisji Infrastruktury

7 stycznia 2022

5 stycznia 2022 r. senacka Komisja Infrastruktury rozpatrzyła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, przyjęty w dniu 15 grudnia 2021 roku przez Sejm RP.

Tzw. ustawa mandatowa ostatecznie uchwalona
Legislacja

Tzw. ustawa mandatowa ostatecznie uchwalona

3 grudnia 2021

W dniu wczorajszym ostatecznie zakończone zostało parlamentarne procedowanie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw tzw. ustawy mandatowej. Czyli czekamy na podpis i publikację ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. Niestety część poprawek senackich - ważnych dla ofiar i rodzin ofiar wypadków drogowych - nie znajdzie się w ustawie.

Partnerzy BRD 2021. Uhonorowano osoby i inicjatywy
Przegląd prasy

Partnerzy BRD 2021. Uhonorowano osoby i inicjatywy

29 listopada 2021

W Warszawie w historycznej, wyjątkowej Reducie Banku Polskiego odbyła się (25.11.2021) gala wręczenia nominacji i nagród zwycięzcom XI Konkursu Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021. Wyłoniono 12. nominowanych. Tegoroczni laureaci to: Marcin „Borkoś” Borkowski, MOTOPOZYTYWNI Gdańsk, Firma Arval, Polskie Radio Kierowców. Nagrodę specjalną otrzymał: Marek Dworak. W sposób szczególny uhonorowano Andrzeja Grzegorczyka.

Senatorowie zgłaszają kolejne poprawki do tzw. ustawy mandatowej
Legislacja

Senatorowie zgłaszają kolejne poprawki do tzw. ustawy mandatowej

25 listopada 2021

W trakcie 33. posiedzenia plenarnego Senat RP debatował nad nowelizowaną ustawą - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Stanowisko rządu zaprezentował wiceminister Rafał Weber. Senatorowie pozytywnie ocenili kierunek rozwiązań procedowanej ustawy, zadali wiele ważnych pytań, aby ostatecznie zgłosić kolejne poprawki. W dni dzisiejszym odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Infrastruktury, na piątek zaplanowano głosowania.

Homologowany ogranicznik prędkości obowiązkowy
Legislacja

Homologowany ogranicznik prędkości obowiązkowy

22 listopada 2021

W minionym tygodniu odbyło się 42. posiedzenie Sejmu RP (16 i 17 listopada 2021 r.). W porządku obrad umieszczono i zrealizowano punkt dotyczący uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1718 oraz druk nr 1735). Sprawozdanie z posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury złożył poseł Aleksander Mrówczyński. Sejm przyjął przegłosował.

W senackiej Komisji Praw Człowieka o mandatach i ich egzekucji, o determinacji rządu
Legislacja

W senackiej Komisji Praw Człowieka o mandatach i ich egzekucji, o determinacji rządu

19 listopada 2021

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji poświęcone uchwalonej 25 października br. ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym i innych ustaw. Wcześniej ten sam dokument był przedmiotem obrad innej senackiej komisji - Komisji Infrastruktury. Sprawozdania obu Komisji będą przedmiotem obrad posiedzenia plenarnego zaplanowanego na 24-25 listopada br. 

Będziemy bezlitośni - zapowiedziano w trakcie obrad senackiej komisji infrastruktury
Legislacja

Będziemy bezlitośni - zapowiedziano w trakcie obrad senackiej komisji infrastruktury

18 listopada 2021

W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Infrastruktury, która rozpatrywała uchwaloną przez Sejm ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. W piątek debata w Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Następnie 24-25 bm. - 33. posiedzenie plenarne Senatu w jego porządku obrad oba sprawozdania. 1-2 grudnia - posiedzenie Sejmu.

Warsztaty uratowane, akredytacje przedłużone. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym przegłosowana
Legislacja

Warsztaty uratowane, akredytacje przedłużone. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym przegłosowana

15 października 2021

W dniu wczorajszym - drugiego dnia 39. posiedzenia Sejmu RP - posłowie uchwalili ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1644 i druk nr 1647), uwzględniając większość poprawek Senatu RP.

Komisja Infrastruktury rekomenduje, rząd akceptuje poprawkę do ustawy o transporcie w sprawie przedłużenia akredytacji i inne
Legislacja

Komisja Infrastruktury rekomenduje, rząd akceptuje poprawkę do ustawy o transporcie w sprawie przedłużenia akredytacji i inne

13 października 2021

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury, którego przedmiotem obrad było rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1644). Posłowie przyjęli 13. z 14. zaproponowanych przez Senat poprawek i uzupełnień.

Senatorowie zgodnie przyjęli ustawę o transporcie drogowym, ale z poprawkami
Legislacja

Senatorowie zgodnie przyjęli ustawę o transporcie drogowym, ale z poprawkami

11 października 2021

8 października 2021 r. zakończyło się 31. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 13 ustaw, 2 odrzuciła, do 8 wprowadziła poprawki. Wśród tych przyjętych z poprawkami znalazła się ustawa o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Wszyscy z głosujących 100. senatorów oddało głosy za przyjęciem usta wy wraz ze zgłoszonymi poprawkami.

Senat ma poprawki do nowelizowanej ustawy o transporcie
Legislacja

Senat ma poprawki do nowelizowanej ustawy o transporcie

8 października 2021

W Senacie procedowanie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza zmiany w zakresie m.in. szkolenia osób wykonujących przewóz drogowy. Komisja Infrastruktury przygotowała pakiet 12. poprawek oraz dodatkowe wnioski. 31. posiedzenie Senatu RP zakończy się w dniu dzisiejszym, poprawki przed zamknięciem obrad będą głosowane.