Senat RP
Nowelizacja ustawy o transporcie już w Senacie
Legislacja

Nowelizacja ustawy o transporcie już w Senacie

21 września 2021

W dniu wczorajszym do Senatu RP przekazana została Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 498).

Pomyłki wymiaru sprawiedliwości w sprawach wypadków drogowych
Rozmowy

Pomyłki wymiaru sprawiedliwości w sprawach wypadków drogowych

16 czerwca 2021

W Senacie RP obradował Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju. Temat: „Wypadek drogowy czy wpadka wymiaru sprawiedliwości - analiza nieprawidłowości w sądownictwie i prokuraturze w sprawach wypadków drogowych”. Obradom przewodniczył Krzysztof Kwiatkowski, przewodniczący Zespołu. Obok parlamentarzystów w debacie uczestniczyli prawnicy oraz biegli sądowi, przedstawiciele strony społecznej, dziennikarze.

Senacka Komisja Infrastruktury bez stanowiska w sprawie noweli ustawy o autostradach
Legislacja

Senacka Komisja Infrastruktury bez stanowiska w sprawie noweli ustawy o autostradach

11 maja 2021

Senacka Komisja Infrastruktury w dniu wczorajszym rozpatrywała uchwaloną przez Sejm w dniu 15 kwietnia br. ustawę o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw [kliknij]. Nowelizacja wprowadza nowy system poboru opłat drogowych. Stanowiska nie ma. Dziś posiedzenie plenarne Senatu RP.

Tzw. ustawa hulajnogowa uchwalona. Zacznie obowiązywać 30. dni po publikacji
Legislacja

Tzw. ustawa hulajnogowa uchwalona. Zacznie obowiązywać 30. dni po publikacji

31 marca 2021

Sejm powrócił do prac nad nowelizacją ustawy - Prawo o ruchu drogowym i innych. Do tekstu ostatecznego ustawy trafiły dwie poprawi Senatu RP. Ustawa zostanie przesłana do podpisu i następnie trafi do RCL w celu opublikowania jej w Dzienniku Ustaw. 30. dni po tej dacie przepisy wejdą w życie. Przedstawiciele rządu mówią, że może to być połowa maja.

Senatorowie zmienili tzw. ustawę hulajnogową
Legislacja

Senatorowie zmienili tzw. ustawę hulajnogową

29 marca 2021

Senat RP drugiego dnia 22. posiedzenia z 7 poprawkami przyjął ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Komisja Infrastruktury na posiedzeniu w dniu 25. marca rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 24. (druk nr 337Z) - 16 poprawek. W swoim stanowisku przedstawionym Senatowi zaproponowano 7. poprawek. 

Senat w sprawie centralnej ewidencji naruszeń
Legislacja

Senat w sprawie centralnej ewidencji naruszeń

26 marca 2021

W Senacie w dniu dzisiejszym odbędzie się głosowanie nad rozpatrzoną 24. marca ustawą nowelizującą ustawę o transporcie drogowym a dostosowującą nasze krajowe prawodawstwo do wymogów europejskich w zakresie prowadzenia centralnej ewidencji naruszeń, wymiany informacji o pojazdach użytkowych wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki wyryte podczas kontroli drogowej.

Ustawa tzw. hulajnogowa: dyskusja na posiedzeniu Senatu
Legislacja

Ustawa tzw. hulajnogowa: dyskusja na posiedzeniu Senatu

25 marca 2021

W środę, w trakcie pierwszego dnia 22. posiedzenia plenarnego Senatu RP debatowano nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe: 911, 960, 960 A oraz druki senackie: 337,  337 A). Przypomnijmy – rządowy projekt został przez Sejm uchwalony 25. lutego. Oczekuje się, iż przepisy zaczną obowiązywać 30. maja br.

Zastrzeżenia i propozycje rozwiązań
Przegląd prasy

Zastrzeżenia i propozycje rozwiązań

24 marca 2021

Dziś w Senacie RP odbędzie się debata nad Ustawą o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw popularnie nazywaną tzw. ustawą hulajnogową. Szczegółową relację opublikujemy w kolejnej informacji. W ramach szerokiej dyskusji kilka opinii, które zostały zaprezentowane w „Dzienniku Warto Wiedzieć”.

Senacka Komisja Infrastruktury debatowała nad tzw. ustawą hulajnogową
Legislacja

Senacka Komisja Infrastruktury debatowała nad tzw. ustawą hulajnogową

22 marca 2021

Senacka Komisja Infrastruktury rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw druk senacki nr 337, druki sejmowe nr 911, 960 i 960-A). Jednogłośnie przyjęto propozycję wprowadzenia do aktu poprawek. Mniejszość komisji wnosi odrębnie (druk senacki nr 337A).

Marek Dworak. Niepokoi mnie jedno…
Rozmowy

Marek Dworak. Niepokoi mnie jedno…

17 marca 2021

Kolejny głos w dyskusji nad procedowaną – aktualnie w Senacie RP – ustawą o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Dziś nowelizację ocenia Marek Dworak, b. dyrektora MORD w Krakowie, sekretarza Małopolskiej Rady BRD. W tej ocenie znajdujemy akceptację, ale też zaniepokojenie niezwykle ważną kwestią. 

Maciej Wroński. Skumbrie w tomacie - chcieliście regulacji dla hulajnóg? No to ją macie
Rozmowy

Maciej Wroński. Skumbrie w tomacie - chcieliście regulacji dla hulajnóg? No to ją macie

15 marca 2021

Poniżej analiza przygotowana przez Macieja Wrońskiego, prawnika, od lat działającego m.inn. na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ten precyzyjny rozbiór procedowanej nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym powstał na prośbę Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. - Miała to być analiza na 2-3 strony, a wyszło kilkanaście stron, gdyż nie dało się przemilczeć nieprecyzyjnych sformułowań, błędów, luk itp. w tym projekcie, który niestety przeszedł już przez Sejm - pisze autor. Jeszcze w tym tygodniu (19.3) odbędzie się debata w senackiej Komisji Infrastruktury. 

Negatywna opinia art. 130a uPoRD, czyli o strzelaniu „z armaty do wróbla”
Legislacja

Negatywna opinia art. 130a uPoRD, czyli o strzelaniu „z armaty do wróbla”

2 marca 2021

W dniach 24, 25 i 25. marca br. odbędzie się najbliższe posiedzenie Senatu RP. Z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że w porządku obrad (którego jeszcze nie opublikowano) znajdzie się senacki druk nr 337 - Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Dziś - w ramach dyskusji nad tą tak ważną nowelizacją opinia w kwestii regulacji zawartych w art. 130a zmienianej ustawy.

Ustawa już wróciła do Sejmu
Legislacja

Ustawa już wróciła do Sejmu

22 lutego 2021

Zakończyło się 21. posiedzenie Senatu RP. Izba wprowadziła poprawkę i przyjęła ustawę nowelizującą ustawę – Prawo o ruchu drogowym. Ustawa już trafiła do Sejmu – Druk nr 946. Uchwała Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Marszałek skieruje ją do Komisji Infrastruktury, która w swoje stanowisko przedstawi w trakcie obrad najbliższego - 26. posiedzenia plenarnego Sejmu (24 i 25 lutego).

Wiemy od kiedy kampania informacyjna
Przegląd prasy

Wiemy od kiedy kampania informacyjna

19 lutego 2021

W zaplanowanym na 24. lutego porządku obrad 26. posiedzenia Sejmu RP umieszczono punkt mówiący o wysłuchaniu Sprawozdania Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Już dziś możemy poinformować o terminie rozpoczęcia – tak oczekiwanej – kampanii edukacyjnej. Mówił o przełomie maja i czerwca br.

…aby nie było mitu pieszego bezkarnego – apeluje senator Halina Bieda
Legislacja

…aby nie było mitu pieszego bezkarnego – apeluje senator Halina Bieda

18 lutego 2021

W Senacie RP, w trakcie rozpoczętego 21. posiedzenia plenarnego odbyła się debata nad ustawą zmieniającą ustawę - Prawo o ruchu drogowym, której założeniem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a tu przede wszystkim pieszych jego uczestników. Senator sprawozdawca rekomendowała przyjęcie jednej poprawki zgłoszonej w trakcie. Odbyła się dyskusja, głosowanie zaplanowano na zakończenie trzydniowego posiedzenia.

Senatorowie zaproponowali poprawkę, rząd zgadza się
Legislacja

Senatorowie zaproponowali poprawkę, rząd zgadza się

17 lutego 2021

W dniu wczorajszym 16.2.br. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Infrastruktury, która debatowała nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 315). Nowelizacja reguluje przepisy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego, a w tym przede wszystkim jego pieszych uczestników. Komisja rekomendowała ustawę z jedną poprawką zaakceptowaną przez stronę rządową.

Pieszy wchodzący na przejście
Legislacja

Pieszy wchodzący na przejście

12 lutego 2021

Uchwalona 21. stycznia br. nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym, czeka na debatę senacką. Czyli procedowanie trwa, regulacje nie są przesądzone. Dziś publikujemy odpowiedź resortu infrastruktury na pytania dotyczące pierwszeństwa pieszych wchodzących na przejście, które m.inn. ma uregulować procedowany akt. Rafał Weber odnosi się do tytułowych kwestii, ale także kilku równie ważnych spraw.

Jest termin debaty senackiej
Legislacja

Jest termin debaty senackiej

10 lutego 2021

17. lutego w Senacie odbędzie się posiedzenie plenarne, którego jednym z punktów porządku obrad jest debata nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 315). Przypomnijmy – Sejm ustawę uchwalił na 25. posiedzeniu w 21. stycznia br. Do Senatu trafiła 22., wówczas też akt został skierowany do Komisji Infrastruktury. Posiedzenie Komisji w tej spawie odbędzie się 16. lutego.

Sejm proceduje. Czy wróci zapis o tzw. 50+ prawa jazdy w obszarze niezabudowanym?
Legislacja

Sejm proceduje. Czy wróci zapis o tzw. 50+ prawa jazdy w obszarze niezabudowanym?

15 stycznia 2021

Na 20. i 21. stycznia br. zaplanowano 25. posiedzenie Sejmu RP. W porządku dziennym pomieszczono dwa sprawozdania Komisji Infrastruktury dotyczące zmian ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Tu m.in. kwestie poprawy bezpieczeństwa pieszych. Z pocedowanego projektu rządowego wypadł przepis dotyczący tzw. 50+ w obszarze niezabudowanym, tymczasem policjanci odnotowali tendencję wzrostową. Wzrost o 1/3 i to w warunkach spowolnionego ruchu drogowego w związku ze stanem epidemii.

Art. 46b pkt 13 - ustawowy nakaz zakrywania ust i nosa
Legislacja

Art. 46b pkt 13 - ustawowy nakaz zakrywania ust i nosa

3 listopada 2020

Jest podstawa prawna dla karania za niezasłanianie ust i nosa. 28. października br. uchwalony został ostateczny tekst - po rozpatrzeniu poprawek Senatu - ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-191. Ta tzw. ustawa o dobrym samarytaninie określa też, że mandaty będą wyższe, z kolei przedsiębiorcy niestosujący się do ograniczeń stracą dotacje pomocowe.