0567/13/2017 25 września 2017 5 października 2017
0567/13/2017

Otwarto ODTJ w Sieradzu; Ruszyły konsultacje publiczne ustawy o transporcie drogowym; Prace nie zostały zakończone – informuje resort; Ekojazda zaczyna się, zanim wsiądziesz do samochodu; Policjant Ruchu Drogowego Roku 2017; Takiego porozumienia jeszcze nie było. Rozmowa z H. Waludą, dyrektorem WORD w Sieradzu; KR BRD przypomina o odblaskach; Motocykle elektryczne w kodeksie drogowym? Minister Szmit odpowiada; Forum właścicieli osk; Mniej agresji i więcej kultury. Czy rzeczywiście?; Należy wzmocnić instytucję KR BRD. Upodmiotowić i wyposażyć w budżet operacyjny; Senat przyjął nowelizację bez poprawek; Resort potwierdza konieczność uregulowań ws. tzw. korytarzy życia; Niespodziewana dymisja wiceministra Jerzego Szmita; Powiedz nam, jak powinno być - apeluje Forum Właścicieli Szkół Jazdy; Chrońmy niechronionych. Odblaski ratują życie!; Crash testy dla uczniów szkół średnich; Wciąż trwają prace nad projektem zmian w ustawie o kierujących pojazdami - mówi dyrektor Bogdan Oleksiak; Brukowanie, czyli o szkoleniu i egzaminowaniu; W sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym; PORD w Gdańsku pod nowym kierownictwem; PIMOT otworzył Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów; Karol Kreft. Mitologia egzaminacyjno-szkoleniowa; Wiceminister Marek Chodkiewicz; CEPiK 2.0 dla WORD i OSK - informacja Ministerstwa Cyfryzacji; Małgorzata Głuszek-Stopczyk. Zła ochrona - wysokie kary; Kobieta w widocznej ciąży w pasach czy bez?; 

Rozmowy

featured_article.title
Wciąż trwają prace nad projektem zmian w ustawie o kierujących pojazdami - mówi dyrektor Bogdan Oleksiak
3 października 2017

Na początku czerwca br., podczas Kongresu Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy, Bogdan Oleksiak, Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, zapowiedział, że do końca pierwszego półrocza zostanie opublikowany projekt zmian w ustawie o kierujących pojazdami. 

Ekspert wyjaśnia

featured_article.title
Małgorzata Głuszek-Stopczyk. Zła ochrona - wysokie kary
6 października 2017

Od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy europejskiego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”). Aktualnie obowiązująca Dyrektywa 95/46/WE zostanie zastąpiona nowym Rozporządzeniem.

Statystyka

featured_article.title
Mniej agresji i więcej kultury. Czy rzeczywiście?
28 września 2017

Dowiadujemy się, iż wyniki badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) analizując wyniki przeprowadzonego w lipcu 2017 r. badania ankietowego doszedł do wniosku, iż piesi i kierowcy ciężarówek to najbardziej bezpieczni uczestnicy ruchu drogowego. Po drugiej stronie znaleźli się rowerzyści, kierowcy samochodów osobowych i motocykliści. Badanie podsumowano: mniej agresji, więcej kultury, jeździmy w sposób bardziej profesjonalny. Mamy tu jednak uzasadnioną wątpliwość i pytamy: czy rzeczywiście?

Ogłoszenia

featured_article.title
…aby na drogach było bezpieczniej. WORD w Słupsku zaprasza
26 października 2017

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku już kolejny raz zaprasza kierowców na bezpłatne jesienno-zimowe sprawdzenie stanu technicznego pojazdu.